Predavanje Branka Orbanića o japlenicama

13.11.14. Događanja Knjižnica Žminj

Japlenice - tradicijska proizvodnja vapna i njegova primjena naziv je predavanja koje je arhitekt Branko Orbanić održao u Knjižnici Žminj 13. studenog 2014.

Japlenice, ili vapnenice, su jednostavne konstrukcije za tradicijsko dobivanje vapna od kamena vapnenca koje su se u Istri rabile od dolaska Rimljana. Izgradnja japlenica u Istri nekada je bila jako raširena, do nedavno su se gradile u jugoističnoj Istri, na Proštini, a danas postoji svega nekoliko japleničara.  

Japlenice se grade slaganjem neobrađenoga i grubo obrađenoga kamena u dva koncentrična kruga oko središnjega kupolastoga ložišta s ulaznim vratima. Najčešće se pali u kasno proljeće, a gradi se i opskrbljuje drvima tijekom zime.