Hvatači slova u knjižnici Bake Mraz

11.12.15. Događanja Dječja knjižnica

U knjižnici Bake Mraz 11. prosinca sastao se Klub hvatača slova koji je, uz pomoć volontera, čitao terapijskom psu Argu, a nakon što su pohvatana sva nestašna slova, svi su Arga i nacrtali.

Klub hvatača slova čitateljski je klub na koji su dobrodošla sva djeca, posebno ona koja manje vole čitati ili tek tu vještinu uče. Susreti su otvoreni za sve koji se žele pridružiti, a počasni članovi Kluba hvatača slova su terapijski psi Argo, Tara, Haku i Candy iz Udruge za Pet therapy Indeficienter Vinkuran koji u Dječjoj knjižnici gostuju drugog petka u mjesecu od 17 do 19 sati.

Udruga za Pet therapy Indeficienter Vinkuran od 2014. godine hrvatska je filijala programa R.E.A.D. (Reading Education Assistance Dogs) te provodi program Čitaj (o) psu. Program potiče čitalačke i komunikativne vještine te samopouzdanje kod djece primjenom nekonvencionalne metode: čitanje terapijskim psima u knjižnicama i školama te sličnim institucijama u kojima se potiču i njeguju aktivnosti čitanja.