Životinje Hrvatske

14.07.14. Preporuke Općeznanstveni odjel

Životinje Hrvatske : najveća ilustrirana zbirka hrvatske faune / Goran Šafarek. Zagreb : Mozaik knjiga, 2014.

U ovom popularno-znanstvenom priručniku obrađene su najčešće, ali i rijetko viđene životinje koje žive unutar hrvatskih granica. Knjiga je podijeljena u 20 poglavlja (uvod + 19 staništa). U uvodu se objašnjavaju neka opća obilježja: pojam i sistematika životinje, stanište, zoogeografija, ugroženost i sl. Drugi dio prikazuje vrste životinja, ali ne s obzirom na uobičajenu znanstvenu podjelu (sistematiku), već su životinje svrstane po biogeografsko-stanišnom principu, tj. po karakterističnim područjima na kojima obitavaju. Kroz 19 staništa – poglavlja (rijeke, močvare, nizinske i planinske šume, ribnjaci i jezera, travnjaci, kamenjari, krško podzemlje, mediteranska staništa, pelagijal, morsko dno ...) obrađeno je više stotina životinjskih vrsta. Uz najčešće, opisane su i rijetko viđene životinje, a naglasak je na našim endemima te ugroženim vrstama. Knjiga je namijenjena širem krugu čitatelja: od škole do obitelji.

Katalog