Francuz : jedanaest koraka do sreće

15.10.14. Djeca i mladi Odjel za djecu i mlade

Francuz : jedanaest koraka do sreće / Silvija Šesto. Zagreb : Naklada Semafora, 2014.

Ova je kratka, duhovita drama naše nagrađivane autorice, emitirana na radiju 1993. godine. U njoj pratimo događanja nakon dolaska novog učenika u razred na kraju školske godine. Trinaestogodišnjak koji je došao iz Pariza, pokretač je dobrodošlih promjena koje se ne događaju samo među njegovim vršnjacima. Kao i ostali manji dramski tekstovi objavljeni u nakladničkoj cjelini "Biblioteka Dramica", ovaj je naslov prigodan za amaterske i školske dramske grupe.

Katalog