Neizgovorena pitanja i odgovori

16.02.15. Preporuke Općeznanstveni odjel

Neizgovorena pitanja i odgovori : o najvažnijim odnosima [u ljubavi i u poslu] / Ljubica Uvodić-Vranić. Zagreb : Profil knjiga, 2014.

U ovoj knjizi autorica, psihologinja i zagovarateljica „avanture osobne promjene“ , odgovara na pitanja klijenata vezana uz međuljudske odnose – poslovne, prijateljske, roditeljske, supružničke… podsjećajući nas još jednom koliko je važno komunicirati i postavljati prava pitanja da bi se dobilo prave odgovore. Zagovara višestrano sagledavanje problema, uvjerena da ne bismo trebali biti pasivni sudionici života već zrele, aktivne osobe, sposobne preuzeti odgovornost za svoje ponašanje u najrazličitijim odnosima i poduzeti odgovarajuće korake prema željenim promjenama.

Katalog