Službeni dokumenti i informacije

Statut (21,2 MB)

Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe (139,0 KB)

Pravila o korištenju računala i interneta (375,6 KB)

Strategija razvoja Gradske knjižnice i čitaonice Pula 2013.-2019. (770,3 KB)

Pravilnik o zaštiti od požara (412,6 KB)

Pravilnik o načinu korištenja prostora Čitaonice Kluba umirovljenika Pula (280,2 KB)

Odluka o kućnom redu Čitaonice Kluba umirovljenika Pula (271,4 KB)

Pravilnik o ustupanju javnih prostora Knjižnice (198,4 KB)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (612,5 KB)

Zakon o knjižnicama

Pravilnik o stjecanju stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Pravilnik o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Kulturna strategija Grada Pule 2014. - 2020. (252,4 KB)

Istarska kulturna strategija za razdoblje od 2014. do 2020. godine (288,4 KB)

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa (454,7 KB)

Programi rada i izvješća o poslovanju:

Izvješće o poslovanju za 2015. godinu (744,8 KB)

Financijski plan za 2016. godinu (707,4 KB)

Izmjene i dopune financijskog plana za 2016. godinu (723,2 KB)

Financijski plan za 2017. godinu (683,8 KB)

Godišnja financijska izvješća:

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu (697,6 KB)

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu (330,8 KB)

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu (347,6 KB)

Plan nabave:

Plan nabave za 2015. godinu (117,8 KB)

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu (189,6 KB)

Plan nabave za 2016. godinu (181,1 KB)

Izmjene i dopune plana nabave za 2016. (2,6 MB)

Plan nabave za 2017. godinu (2,3 MB)

Registar ugovora o javnoj nabavi:

Registar ugovora o javnoj nabavi - 31. 10. 2015. (112,4 KB)

Registar ugovora o javnoj nabavi - 31. 10. 2015. (142,8 KB)

Pristup informacijama:

Zakon o pravu na pristup informacijama

Odluka o određivanju službenika za informiranje (265,6 KB)

Zahtjev za pristup informacijama (13,6 KB)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (31,0 KB)

Odluke ravnateljice:

Odluka o Knjižnici Veruda