Upis i korištenje građe 

 • pravo korištenja usluga Knjižnice imaju svi građani, u skladu s odredbama Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe Gradske knjižnice i čitaonice Pula 
 • pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u jednu od pet knjižnica u mreži Gradske knjižnice i čitaonice Pula (Središnja knjižnica, Dječja knjižnica, Knjižnica Veruda, Knjižnica Vodnjan i Knjižnica Žminj)
 • za upis u Knjižnicu naplaćuje se članarina prema Cjeniku usluga knjižnice 
 • godišnja članarina vrijedi godinu dana od dana upisa
 • tromjesečna članarina vrijedi tri mjeseca od dana upisa
 • istekom roka članstva korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici
 • prilikom upisa predočuje se jedan od osobnih identifikacijskih dokumenta koji sadrži sve podatke potrebne za upis
 • djeca do 16 godina prilikom upisa predočuju osobni identifikacijski dokument roditelja ili staratelja
 • na temelju upisa član dobiva člansku iskaznicu Knjižnice 

Opća pravila posudbe i korištenja građe

 • knjižničnu građu smiju posuđivati samo članovi Knjižnice
 • knjižnična građa može se posuditi izvan Knjižnice ili se koristi u čitaonicama Knjižnice
 • prilikom posudbe/vraćanja građe i korištenja knjižničnih usluga obvezno je predočiti člansku iskaznicu knjižničnom djelatniku
 • izvan knjižnice ne posuđuje se sljedeća građa: građa koja ima referentni karakter (enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi i sl.), građa iz Zavičajne zbirke, serijske publikacije (časopisi, novine), posebno vrijedna i/ili tražena građa čijih primjeraka nema dovoljno u fondu 
 • posuđenu knjižničnu građu član Knjižnice ne smije posuđivati drugim osobama
 • za posuđenu građu korisnik je osobno odgovoran 

Pravila posudbe građe izvan Knjižnice

 • članovi knjižnice mogu istovremeno posuditi 3 knjige (individualna članarina) odnosno 5 knjiga (obiteljska članarina) u knjižnici u kojoj su obavili upis i u ostalim ograncima
 • posuđena knjižnična građa vraća se isključivo u knjižnici u kojoj je posuđena
 • rok posudbe knjiga je 20 dana
 • po isteku roka posudbe građa se mora vratiti ili produžiti rok posudbe
 • rok posudbe može se produžiti najviše 2 puta
 • produženje roka posudbe treba zatražiti prije isteka posudbe
 • produženje roka može se zatražiti osobno, telefonom ili pismeno
 • za građu na popisu školske lektire i primjerak naslova koji je rezerviran ne može se produžiti rok posudbe
 • za građu vraćenu nakon isteka roka posudbe naplaćuje se zakasnina prema Cjeniku usluga Knjižnice
 • korisniku koji građu ne vrati u propisanom roku Knjižnica šalje pismenu obavijest s pozivom na povrat posuđene građe u što kraćem roku 

Rezervacija građe

 • knjižničnu građu moguće je rezervirati uz naplatu prema Cjeniku usluga Knjižnice
 • rezervirana građa mora se podignuti u roku od 3 dana od primitka obavijesti o prispijeću tražene građe
 • rezervacija građe može se izvršiti osobno na Posudbeno-informacijskom odjelu Knjižnice
 • građa na popisu školske lektire ne može se rezervirati 

Korištenje građe u čitaonicama

 • građa koja se ne posuđuje izvan Knjižnice može se koristiti u Knjižnici i čitaonicama Knjižnice
 • za korištenje građe u čitaonicama korisnik je dužan knjižničnom djelatniku predočiti člansku iskaznicu
 • građa Zavičajne zbirke koristi se isključivo u zavičajnoj čitaonici 
 • nakon korištenja, građu treba ostaviti na stolu, a ne vraćati je na police

Bonton u knjižnici

 • u prostorima Knjižnice mora vladati red i mir 
 • članovi Knjižnice dužni su čuvati građu 
 • članovi Knjižnice ne smiju ometati druge članove u njihovom radu 
 • u prostorima Knjižnice nije dozvoljeno glasno razgovarati
 • prilikom dolaska u prostore Knjižnice obvezno stišati mobilne uređaje
 • u prostorima Knjižnice nije dozvoljeno unositi i konzumirati hranu i piće