Drago Orlić i "Lipi moji 9" u Knjižnici Žminj

16.02.17. Događanja Knjižnica Žminj

Zbirka satiričkih kolumni Lipi moji 9 satiričara, publicista i scenarista Drage Orlića predstavljena je 16. veljače 2017. u Knjižnici Žminj, Čakavskoj kući.

O zbirci kolumni, devetoj po redu, objavljivanih u satiričkom podlisku Glasa Istre La kost pod pseudonimom Zvane Lakodelac, uz autora govorio je njezin urednik Goran Prodan.

Kroz godine je Orlić u Lipin mojima uz Zvaneta Lakodelca izgradio cijelu galeriju likova: od tetca mu Gašpara – predpredratnog komunističkog internacionalca, preko stare hudobe šjore Mafalde – vulgarno i oštro jezičave Istrijanke-Talijanke, kume Jage – za biznis vajk pronte starice sa sela, turišta i bivšeg esesovca Hansa, šćere-škabe... do unučadi – sunca didovog Samante i huncuta Marka. Sam samodopadni Zvane, ki se nike bote sam sebe prene kako je pametan i šegav...“, rekao je između ostalog Goran Prodan.