Stručni skup o problemima s (ne)razumijevanjem književnoga i neknjiževnoga teksta i strategijama čitanja

24.02.17. Događanja Središnja knjižnica

U Središnjoj knjižnici 24. veljače 2017. održano je zajedničko Stručno županijsko vijeće učitelja i nastavnika hrvatskog jezika južne Istre te srednjoškolskih knjižničara Istarske županije na temu Problemi s (ne)razumijevanjem književnih tekstova i strategije čitanja.

Program je bio podijeljen u dva dijela: u prvom je o Problemima s (ne)razumijevanjem književnoga i neknjiževnoga teksta i strategijama čitanja govorila Tanja Marčan, prof., dok su pod zajedničkim nazivnikom Strategija čitanja i postupci u poučavanju svoje primjere dobre prakse okupljenima predstavile profesorice Tanja Marčan, Ina Randić, Dubravka Švigir-Selaković i Teana Tomažin.

U drugom dijelu stručnog skupa održana je radionica rada na poučavanju strategija, i to za učenike srednje škole kroz Gundulićevog Osmana, odnosno Povjestice Augusta Šenoe za rad s učenicima osnovne škole.

Tanja Marčan rođena je u Rijeci gdje se i školovala. 23 godine radi kao profesor hrvatskog jezika u Hotelijersko-turističkoj školi Opatija. Godine 2012. sudjelovala je kao članica Povjerenstva za izradu općeobrazovnog dijela strukovnih kurikula u izradi kurikula za Hrvatski jezik unutar stručne skupine čija je voditeljica bila viša savjetnica Linda Grubišić Belina. Kao članica skupine sudjelovala je u izradi izvedbenog kurikula za nastavnike koji su eksperimentalno poučavali Hrvatski jezik po novom strukovnom kurikulu. Godine 2016. bila je članica Stručne radne skupine za izradu prijedloga kurikula za Hrvatski jezik u okviru Cjelovite kurikularne reforme. Bila je zadužena za oblikovanje ishoda za čitanje u srednjoj školi. Od 2012. godine do danas održala je 20 predavanja na županijskim stručnim vijećima i državnim stručnim skupovima namijenjenima pružanjem podrške nastavnicima u provedbi kompetencijskog pristupa nastavi, poticanju i poučavanju čitanja. Njezino područje interesa uključuje: proučavanje kurikulske teorije na kojoj su utemeljeni sustavi stranih zemalja i kurikulskog pristupa usmjerenog na ishode učenja i kompetencije učenika, istraživanje kurikula iz materinskog jezika i književnosti stranih zemalja te implementacija nekih rješenja u naše izvedbene planove i programe te buduće predmetne kurikule, poučavanje učenika kognitivnim i metakognitivnim strategijama čitanja u srednjoj školi
i njihovo uključivanje u obradu propisanih programskih sadržaja, proučavanje metoda i alata za određivanje složenosti književnih tekstova te istraživanje i primjena postupaka podrške učenicima u čitanju i interpretaciji tekstova koji im predstavljaju izazo, planiranje i izvođenje nastave književnosti usmjerene na učenike strukovnih škola: čitanje na satu, uvježbavanje i unapređenje čitalačke kompetencije učenika primjenom Barrettove taksonomije, tj. ishoda za čitanje.