Seminar o stručnom usavršavanju za odgajatelje dječjih vrtića na talijanskom jeziku

28.02.17. Događanja Središnja knjižnica

Stručno usavršavanje za odgajatelje dječjih vrtića na talijanskom jeziku održano je u Središnjoj knjižnici 28. veljače 2017. Organizirali su ga Agencija za odgoj i obrazovanje i DV- SI Rin Tin Tin u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli (Odjel za obrazovanje učitelja i odgajatelja na talijanskom jeziku) i Knjižnice.

O temi stručnog seminara - Kultura područja – adaptacija književnog teksta kulturne književne baštine u didaktičkom radu sa djecom predškolske dobi - govorile su Tamara Brussich, ravnateljica DV-SI Rin Tin Tin Pula – Pola, Liana Fortunato Diković, dipl. knjiž., voditeljica Središnje knjižnice Talijana u RH, i Lorena Lazarić, viša predavačica na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, dok je u drugom dijelu održana radionica za odgajateljice.