Predstavljen "Vodič za interkulturalno učenje" Elvi Piršl

31.03.17. Događanja Središnja knjižnica

Knjiga Vodič za interkulturalno učenje dr. sc. Elvi Piršl, izv. prof. i suradnika predstavljena je 31. ožujka 2017. u dvorani Središnje knjižnice.Uz autoricu o knjizi su govorili doc. dr. sc. Andrea Matošević, doc. dr. sc. Marina Diković i dr. sc. Matija Jelača, a predstavljanje je moderirala dr. sc. Marlena Plavšić.

Razvoj interkulturalne kompetencije i osjetljivosti kod najmlađih, ali kod učenika i studenata pridonosi kvalitetnijoj  školskoj i akademskoj (fakultetskoj) kulturi i ozračju te smanjivanju etnocentrizma, predrasuda, stereotipa, nejednakosti i diskriminacije u društvu. Razvoj interkulturalne kompetencije i komunikacije dugotrajan je i cjeloživotni proces u kojem najznačajniju ulogu imaju odgojno-obrazovne institucije, a posebno njegovi glavni promicatelji: odgojitelji, učitelji/nastavnici i profesori, zapisla je autorica u predgovoru izdanja.

Ova znanstvena monografija namijenjena je učiteljima, nastavnicima i profesorima u svim odgojno-obrazovnim institucijama, studentima nastavničkih usmjerenja i učiteljskih fakulteta, ali i svima koji žele i mogu promicati vrijednosti interkuluralizma, ljudskih prava i građanstva potičući razumijevanje i uvažavanje drugih i drukčijih u svojem svakodnevnom radu.

Monografija je izrasla iz znanstveno-istraživačkog projekta Obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju, koji je financiralo Ministarstvo zanosti i sporta, a vodila ga je dr. sc. Elvi Piršl, izv. prof. Prvi članovi projekta, koji je raliziran od 2007. do 2014. godine, uz njegovu voditeljicu bili su prof. dr. sc. Mirjana Benjak i doc. dr. sc. Davor Piskač, a s vremenom su uključeni tadašnji znanstveni novaci Marina Diković (docentica) i Matija Jelača (poslijedoktorand) te asistent Andrea Matošević (docent).

"Vodič za interkulturalno učenje je originalno, aktualno i vrijedno štivo iz po­dručja interkulturalne pedagogije. Svojim sadržajem promiče razumijevanje socijalnih i obrazovnih problema vezanih uz kulturne različitosti i poslužit će svima koji rade u kulturno pluralnim sredinama i učionicama. Ova znanstvena monografija svojim sadržajem odgovara, ali i otvara nova pitanja i raspravu ve­zana uz interkulturalnu kompetenciju u suvremenom hrvatskom obrazovanju."  doc. dr. sc. Marija Sablić

"Knjiga Elvi Piršl i suradnika nudi originalan znanstveni pristup fenomenu inter­kulturalizma, interkulturalnog odgoja i obrazovanja, a posebno odgoju i obrazovanju za interkulturalnu kompetenciju koji omogućuje čitateljima sustavan i kreativan način integriranja različitih teorijskih i aplikativnih pristupa. Ova monografija izvorno je znanstveno djelo u kojem je na jednom mjestu dan pregled, stanje i perspektive odgoja i obrazovanja za interkulturalnu kompetenciju, a novum je u tome da u Hrvatskoj nisu tiskana djela sličnog sadržaja i kakvoće." prof. dr. sc. Neven Hrvatić

Dr. sc. Elvi Piršl, izv. prof. rođena je u Rijeci. Od 1982. godine do 1992. radila je kao učiteljica razredne nastave u Talijanskoj osnovnoj školi u Umagu, a od 1992. godine predaje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, danas Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Nositeljica je kolegija iz pedagogije, didaktike i interkulturalne pedagogije. Znanstveno područje njezinoga rada je interkulturalni odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava. Uključena je u različite znanstveno-istraživačke projekte Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za pedagogiju). Voditeljica je znanstvenog projekta kojega je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa pod nazivom “Obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju”.