Stručno predavanje "Uporabljivost – temelj izgradnje mrežnih mjesta"

02.06.17. Događanja Središnja knjižnica

Stručno predavanje Uporabljivost – temelj izgradnje mrežnih mjesta, namijenjeno knjižničarima narodnih knjižnica, osnovnih i srednjih škola, visokoškolskih i specijalnih knjižnica Istarske županije, održao je prof. dr. sc. Radovan Vrana 2. lipnja 2017. u dvorani Središnje knjižnice.

Sadržaj predavanja:

Izgradnja elektroničkih izvora informacija knjižnica na internetu dio je svakodnevnog posla knjižničara. Pritom je najčešće riječ o izgradnji ili oblikovanju web mjesta (eng. Web site) knjižnice koje sadrži osnovne informacije o knjižnici, njezinom fondu i uslugama. Da bi oblikovanje web mjesta knjižnica bilo uspješno i da bi korisnici dobili kvalitetan izvor informacija o knjižnici, potrebno je primijeniti brojna znanja o organizaciji informacija u elektroničkoj okolini te načela oblikovanja sučelja prema elektroničkim informacijskim izvorima. Za postizanje uspjeha u oblikovanju kvalitetnih web mjesta knjižnica potrebno je primijeniti koncept uporabljivosti. Općenito, uporabljivost se odnosi se na djelotvornost, efikasnost i zadovoljstvo kojim korisnici ostvaruju pojedine ciljeve u nekoj okolini. U svijetu knjižnica, uporabljivost se odnosi na učinkovit pristup informacijama (Chowdhury). Općenito, uporabljivost možemo shvatiti i kao kvalitativni atribut kojim se utvrđuje lakoća korištenja korisničkog sučelja (prema informacijskom izvoru) (Nielsen). Zbog toga se uporabljivost smatra osobito važnom kod pitanja dizajna kvalitetnih web sučelja, a taj pojam postao je i osobito važnim u području grafičkog dizajna. Rezultat primjene metoda kojima se provjera stupanja primjene uporabljivosti na web mjesta knjižnica, trebao bi za rezultat imati ne samo kvalitetnije web sučelje knjižnice, nego i bolje elektroničke usluge dostupne putem interneta. Polaznici će biti upoznati s načelima oblikovanja kvalitetnih web mjesta uključujući i nove trendove poput responzivnog dizajna te se upoznati s najčešćim pogreškama pri oblikovanju web mjesta.

Ishodi učenja:

Sudionici su slušanjem predavanja usvojiti nova znanja vezana uz načela oblikovanja mrežnih mjesta koja će moći praktično primijeniti u praksi.

Modul: VI.4.

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati (9.00-14.00)