Kristian Družeta predstavio svoju knjigu "Tjelohranitelj - specijalist zaštite štićenih osoba"

09.11.17. Događanja Središnja knjižnica

Knjiga Tjelohranitelj - specijalist zaštite štićenih osoba Puljanina Kristiana Družete predstavljena je 9. studenog 2017. u dvorani Središnje knjižnice.

U knjizi su na krajnje precizan i jasan način iznesena razmišljanja i stavovi o poslovima zaštite i osiguranja štićenih osoba. Sve izneseno dostupno je analizi, raspravi, kritici i sudu stručne i zainteresirane javnosti, s ciljem doprinosa ispravnom i puno ozbiljnijem shvaćanju poslova osiguranja kako onih koji te poslove provode, tako i onih na koje se mjere osiguranja i zaštite odnose.

Kristian Družeta rođen je u Puli, 1971. godine. Otac je troje djece, Dominika, Nike i Ivana. Vojni rok je služio u JNA. Krajem 1991. godine pristupio je Hrvatskoj vojsci. Na osobni zahtjev umirovljen je u činu narednika 2013. godine. Za vrijeme pričuvne i djelatne službe radio je poslove vojnika i dočasnika te obnašao časničke dužnosti. Tri puta je bio u međunarodnoj vojnoj misiji u Afganistanu gdje je provodio poslove Vojne policije s naglaskom na poslove zaštite štićenih osoba i kao instruktor / mentor lokalnim snagama sigurnosti. U Vojnoj policiji bio je raspoređen u postrojbu za zaštitu VIP osoba kao pratitelj te kao instruktor u specijalnoj vojnoj policiji. Pored ovih poslova, u više od dvadeset godina djelatne vojne službe obnašao je poslove sigurnosno-obavještajnog i protokolarnog područja. Za svoj rad primio je niz pohvala i nagrada s najviših razina zapovijedanja u oružanim snagama. Diplomirao je 2011. godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i stekao stručni naziv Stručni specijalist trenerske struke. Prije toga diplomirao je na višoj trenerskoj na Kineziološkom fakultetu i stekao stručni naziv Viši trener fizičke pripreme sportaša. Na Fakultetu političkih znanosti završio je edukaciju za Menadžera sigurnosti i postao je certificirani menadžer sigurnosti. Pored ovih, formalnih izobrazbi ima završen niz tečajeva iz sigurnosti s naglaskom na područje zaštite VIP / štićenih osoba, protupobunjeničke borbe (COIN), protuterorističkih mjera prijetnji i napada improviziranim eksplozivnim napravama (C-IED), bliske borbe te drugih tečajeva iz područja sigurnosti. Instruktor je samoobrane i specijalist za razvoj borbenog mentaliteta i mentalnog kondicioniranja prema Izraelskom sustavu Krav Maga.Trenutno provodi programe osobne sigurnosti, samoobrane, mentalne pripreme, kondicijske pripreme te u suradnji sa Učilištem AKD Zaštita i Krav Maga Hrvatska predaje iz područja zaštite VIP osoba.

Knjiga „Specijalist zaštite štićenih osoba“, donosi izrazito široku i veoma kvalitetnu analizu zaštite osoba i imovine, razrađenu i opisanu s aspekta provedbe svih potrebnih radnji pojedinaca koji su neposredno uključeni u izvršenje postavljenih specifičnih zadaća. Suvremeno poimanje predmetnih poslova nadilazi uobičajena (pojednostavljena) shvaćanja ovog zanimanja te traži punu posvećenost i stalnu nadogradnju neophodnih znanja i vještina. Upravo u tom segmentu ovo djelo predstavlja naročito vrijednu građu koja će svim provoditeljima zaštite osoba i imovine pomoći u nadogradnji postojećih spoznaja, a široj čitalačkoj publici pružiti mogućnost jasnog uvida u ovaj vrlo zahtjevan, stresan i nadasve odgovoran posao. Posebna vrijednost knjige proizlazi iz činjenice da je njezin autor tijekom svoje izuzetno bogate i uspješne karijere obavljao niz odgovornih zadaća zaštite osoba i imovine u Republici Hrvatskoj i međunarodnim vojnim operacijama. Ova knjiga predstavlja nadopunu skromnog opusa literarne građe posvećene temi, na području Republike Hrvatske, ali i prostora jugoistočne Europe pa se kao takva preporuča izravno zainteresiranim pojedincima koji se bave poslovima zaštite osoba i imovine, obrazovnim institucijama koje educiraju i obučavaju posredne i neposredne izvršitelje na preciziranim poslovima, regulatornim agencijama, tijelima i osobama koji angažiraju specijaliste za zaštitu osoba i imovine, kao i široj zainteresiranoj javnosti. Djelo pokazuje izniman trud autora koji je vrlo zahtjevnu materiju izvanredno sistematizirao, analizirao i prikazao na pristupačan i zanimljiv način, čime zavrjeđuje pohvalu za ostvarenje tog osobnog nastojanja. Doc.dr.sc. Robert Mikac, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu