Knjižnice za druge i drugačije

06.12.17. Događanja Središnja knjižnica

U Središnjoj knjižnici 6. prosinca 2017. održan je stručni skup na temu rada s posebnim skupinama korisnika kao što su pripadnici nacionalnih manjina, novonastale etničke skupine, doseljenici, azilanti.

Narodne knjižnice te središnje manjinske knjižnice kao njihova sastavnica javne su ustanove koje sudjeluju u izgradnji demokratskog društva jer pružaju usluge kojima nastoje zadovoljiti obrazovne i informativne potrebe svakog pojedinca i pružiti mu razonodu u slobodno vrijeme. Kao takve uključene su u realizaciju Nacionalnog programa promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

Stručni skup na temu Knjižnice za druge i drugačije oslanja se na iskustvo u radu narodnih i manjinskih knjižnica, kvalitetu razrađenih programa i projekata te želi potaknuti sve narodne knjižnice da u skladu s europskim dosezima poštovanja prava svih manjina prihvaćaju i proširuju svoja pozitivna iskustva u radu s posebnim skupinama korisnika, kao što su pripadnici nacionalnih manjina, novonastale etničke skupine, doseljenici ili azilanti.

Tema skupa je rad s posebnim skupinama korisnika kao što su pripadnici nacionalnih manjina, novonastale etničke skupine, doseljenici, azilanti, a tematika obuhvaća knjižnične usluge, projekte i programe za bilo koju manjinsku populaciju u suradnji s kolegama iz drugih narodnih knjižnica, udrugama, državnim i lokalnim ustanovama, pojedincima i samim korisnicima.

Ovim se Skupom želi omogućiti knjižničarima, ponajprije narodnih knjižnica, da stručnu zajednicu upoznaju s neuobičajenim ili neobičnim projektima koji su uspješno implementirani u usluge knjižnica, razmijene pozitivna iskustva i djeluju inspirativno i poticajno ostalim knjižničarima u ostvarivanju uspješnih projekata.

Organizatori skupa su Hrvatsko knjižničarsko društvo, Radna grupa za manjinske knjižnice i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Više o Skupu možete pronaći na stranicama HKD-a ili ovdje.