Pariški mirovni ugovori 1947., 70 godina - Trattati di Parigi 1947, 70 Anni

06.12.17. Događanja Središnja knjižnica

Otvorenje izložbe Pariški mirovni ugovori 1947., 70 godina - Trattati di Parigi 1947, 70 Anni uz predavanje profesora Igora Jovanovića i Igora Šaponje održano je 6. prosinca 2017. u Središnjoj knjižnici.

Ove se godine obilježava 70. obljetnica potpisivanja Pariških mirovnih ugovora, kojima je, između ostaloga, određena i nova granica između Italije i tadašnje Jugoslavije. Naime, po okončanju Drugoga svjetskog rata postavljeno je pitanje pravednijega razgraničenja između tih dviju država, koje bi više bilo u skladu s etničkim granicama. Sporni je teritorij Julijske krajine 1945. privremeno podijeljen na Zonu A pod anglo-američkom i Zonu B pod jugoslavenskom vojnom upravom. Istarsko se stanovništvo podijelilo na one koji su željeli da njihov kraj pripadne Jugoslaviji i one koji su željeli da ostane u Italiji. Područje je obišla i Međusaveznička komisija koja je trebala utvrditi stanje na terenu i raspoloženje stanovništva. Konačno je odlučeno da veći dio Istre pripadne Jugoslaviji, a od preostaloga je dijela s Trstom osnovana nova država, Slobodni Teritorij Trsta. Odluka sila pobjednica kod dijela je istarskoga stanovništva izazvala nezadovoljstvo i želju za odlaskom, što je rezultiralo iseljavanjem velikoga broja talijanskoga stanovništva. Fotoizložba prikazuje stanje i događaje u tom dvogodišnjem razdoblju neizvjesnosti i nastojanja obiju strana da se izbore za što povoljniju odluku Mirovne konferencije u Parizu.

Izložba je nastala u organizaciji Istarske županije, Povijesnog i pomorskog muzeja Istre i Istarskog povijesnog društva, a može se razgledati do 20. prosinca u radno vrijeme Središnje knjižnice.