Dani različitosti: Okrugli stol "Izazovi u odgoju i obrazovanju darovite djece"

27.03.18. Događanja Središnja knjižnica

Izazovi u odgoju i obrazovanju darovite djece tema je okruglog stola koji je održan 27. ožujka 2018. u Središnjoj knjižnici dio programa Dana različitosti.

Na okruglom stolu sudjelovali su: Marlena Plavšić, doc. dr. sc., Jasminka Brlas, mag. psych., Anton Pletikos, dipl. ing. str., Irena Brajković, mag. psych., Anita Antunović, prof. Raspravu je moderirala Sanja Subotić, mag.psych.

Nositelj događanja je Dječji vrtić "Mali svijet".

Dječji vrtić „Mali svijet“, čiji je osnivač Grad Pula, nastao je 2016. godine razdvajanjem velikog gradskog Vrtića Pula u dvije ustanove. Nalazi se na sedam lokacija s 29 skupina i 544 upisana djeteta. U vrtić su upisana i djeca s različitim posebnim potrebama: poremećajem iz autističnog spektra, poteškoćama senzorne integracije, visoke slabovidnosti, poremećajem u ponašanju, glasovno-govornim poteškoćama, daroviti... Ovisno o vrsti posebnih potreba djeca su uključena u posebnu skupinu djece s PAS-om, šest inkluzivnih skupina u kojima rade po tri odgojitelja, redovne skupine i kraće programe. Djeca s posebnim potrebama su i bistra i potencijalno darovita djeca. Zbog specifičnih osobina i sposobnosti oni imaju određene posebne potrebe u odgoju i obrazovanju. Na neke od njih odgovara igraonica posebnog interesa - Baltazarova igraonica koja djeluje u poslijepodnevnim satima pri Dječjem vrtiću ˝Mali svijet˝. Fleksibilnim i individualiziranim pristupom snagama i potrebama svakog djeteta, a u stalnoj izgradnji partnerstva s roditeljima u vrtiću “Mali svijet” njegujemo sve boje različitosti.