Odrastati čitajući - Crescere leggendo

14.05.14. Događanja

U srijedu, 14. svibnja 2014. godine u Zajednici Talijana u Puli održana je pripovjedačka manifestacija "Giungla" koju je vodio Roberto Anglisani.

Događanju su prisustvovali učenici nižih razreda Talijanske osnovne škole "G. Martinuzzi" iz Pule koji su imali prilike čuti izvrsnu interpretaciju "Knjige o džungli" autora R. Kiplinga.
Susret je organizirala Gradska knjižnica i čitaonica Pula (Središnja knjižnica za talijansku nacionalnu manjinu u RH) u suradnji s udrugom Damatrà u sklopu projekta Crescere leggendo - Odrastati čitajući.

Projekt Crescere leggendo - Odrastati čitajući je regionalni projekt promicanja čitanja namijenjen djeci i mladima od 6 do 12 godina, a glavni organizator je udruga Damatrà iz Udina u suradnji s društvom talijanskih knjižnica iz regije Friuli Venezia Giulia. Riječ je o nastavku projekta Nati per leggere – Rođeni za čitanje u koji se želi uključiti knjižnice i škole, mjesta čiji su temelji knjige i priče. Ove godine mreža se proširila na knjižnice u Puli i Kopru čime je ovaj projekt prerastao u "odrastanje čitajući bez granica".

Mercoledì 14 maggio 2014, presso la Comunità degli Italiani di Pola si è tenuto lo spettacolo di narrazione "Giungla" a cura di Roberto Anglisani.

Nell' occasione gli alunni delle classi inferiori della Scuola elementare italiana G. Martinuzzi di Pola hanno avuto modo di ascoltare una favolosa rilettura del “Libro della Giungla” di R. Kipling.

L’incontro è stato organizzato dalla Biblioteca civica e sala di lettura di Pola (Biblioteca centrale per la Comunità nazionale italiana in Croazia) in collaborazione con la Cooperativa Damatrà di Udine nell’ambito del progetto Crescere leggendo.

Il progetto Crescere leggendo è un progetto regionale di promozione della lettura rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 12 anni, coordinato dalla Cooperativa Damatrà di Udine in stretta collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche del Friuli Venezia Giulia. È un progetto nato per dare continuità alle buone pratiche avviate da “Nati per leggere” e vede coinvolte le biblioteche e le scuole, quali luoghi fondamentali e imprescindibili per incontrare i libri e le storie. Quest’anno la rete si è allargata includendo le biblioteche di Capodistria e di Pola trasformandosi così in un “Crescere leggendo senza confini”.