Predavanje dr. sc. Davora Mandića o Puli u posljednjoj godini Velikog rata

15.11.18. Događanja Središnja knjižnica

Dr. sc. Davor Mandić je u Središnjoj knjižnici 15. studenog 2018. održao predavanje Pula u posljednjoj godini Velikog rata - od početka kolovoza do studenog 1918.

Ovom će prigodom u Čitaonici dnevnog tiska ponovno je postavljena izložba Pula pred Prvi svjetski rat, kojom se Knjižnica 2014. godine priključila projektu Puna je Pula / Pola gremita.

Davor Mandić rođen je u Jadreškima (Pula). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Puli, a titulu profesora Povijesti i povijesti umjetnosti stekao je 1972. g. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu je 1997. obranio doktorsku disertaciju i stekao akademski stupanj doktora humanističkih znanosti. U Muzeju narodne revolucije istre/Povijesnom muzeju Istre započinje raditi 1972. kao kustos pripravnik. Od 1985. do 2009. obnaša funkciju ravnatelja Muzeja. Kao ravnatelj imao je glavnu ulogu u pripremi proširenja djelatnosti muzejske ustanove s jednog ograničenog vremenskog razdoblja na cjelokupnu povijest Istre i na taj način aktivno sudjelovati u zaštiti, obradi i prezentiranju kulturne baštine od srednjeg vijeka do danas. Uz preobrazbu polja djelovanja Muzeja započeo je i izradu povijesno-prostorne studije pulskog Kaštela te bio koautor dopunjene studije, vodio je poslove istraživanja, sanacije i zaštite istočne kortine, južne šetnice, južnog ulaza te parapetnog zida opkopa utvrde. Sudjelovao je i u projektu podmorskog istraživanja bojnog broda „Szent István” i putničkog parobroda „Barun Gautsch“.

Autor je ili koautor 85 izložbi u kojima su teme bile povijest Istre i Pule. Inicirao je izdavačku djelatnost Muzeja,a za projekt Statut općine pulske nagrađen je Poveljom Josip Juraj Strossmayer za najuspješniji izdavački pothvat u polju društvenih znanosti.

U časopisima i zbornicima objavio je gotovo 200 bibliografskih jedinica. Objavio je knjige Austrougarski bojni brod klase "Tegethoff" Szent István (s Marijanom Orlićem, Pula, 1998.), Zaštićeni podmorski lokalitet - austrougarski bojni brod klase "Tegethoff" - Szent István (četverojezično izdanje, koautor M. Orlić, Zagreb – Pula, 2001.), Istra u vihoru Velikog rata: sudbina evakuiraca 1914.-1918. (Pula, 2013.), poglavlje Doprinos Ive Maroevića kulturnoj povijesti Istre (u Ivi Maroeviću baštinici u spomen,urednici Žarka Vujić i Marko Špikić, 2009.), predavanje Istarski egzodusi u kontekstu političkih, gospodarskih i inih prilika u 19. i 20. stoljeću (Pazin 2009.). Izdao/uredio je katalog Dva tisućljeća pisane riječi u Istri (Pula ,1994.), Gruss aus Pula (1999.), Za cara i domovinu (2008.) i dr. Suradnik je Hrvatskog leksikografskog zavoda Miroslav Krleža na projektu Hrvatske enciklopedije te na projektu Istarske enciklopedije . Sudjeluje u znanstvenom projektu „Istra i Rijeka. Prijelazno razdoblje sjedinjenja s Hrvatskom (1943. - 1954.)“.

Bio je član Društva muzejskih radnika Hrvatske, Udruge muzealaca i galerista Istre, Društva za povijest i kulturni razvoj Istre, član uredništva časopisa Histria Historica, glasila Društva za povijest i kulturni razvoj Istre, član Vijeća suradnika časopisa za kulturu, književnost i društvena pitanja Istra, član Savjeta časopisa za kulturu i turizam (Kroatische Adria) Hrvatsko - njemačkog društva (Split).

Za svoj rad dobio je brojne pohvale, zahvalnice i priznanja i odličja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

(LIT.: http://www.mdc.hr/hr/mdc/zbirke-fondovi/arhiv/personalni-arhiv-zasluznih-muzealaca/Mandi%C4%87-Davor,144.html)