Koncert studenata Muzičke akademije na Sv. Luciju

13.12.18. Događanja Središnja knjižnica

Na blagdan svete Lucije - 13. prosinca 2018. - studenti Muzičke akademije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli održali su, već tradicionalni, osmi blagdanski koncert u Središnjoj knjižnici.

Odlično pripremljeni studenti - Lucija Holi, Leonarda Romić, Matea Dujmović, Ana Bučko, Domagoj Krznar, Matija Vabec, Martina Kurelić, Elizabeta Jadan, Ivan Žufić, Marta Šarec, Toni Cukon te Vokalna skupina studenata i Muška klapa studenata Briškula  - predstavili su repertoar koji obuhvaća neke od najljepših skladbi poznatih svjetskih i domaćih skladatelja. Studente su za nastup pripremili mentori: mr.art. Elda Krajcar Percan, umjetnički savjetnik, mr.art. Sofija Cingula, docent, mr.art. Zdenko Osip, izvanredni profesor, mr.sc. Melita Lasek Satterwhite, predavač, prof. Vesna Ivanović Ocvirk, viši predavač, i prof. Mariza Burić, predavač.