2. Dani različitosti: Autizam

02.04.19. Događanja Središnja knjižnica

Drugi Dani različitosti, koje zajedno organiziraju, Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić "Mali svijet", Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, Scuola dell infanzia Rin tin tin, Pula - Pola i Gradska knjižnica i čitaonica Pula, bit će zaključeni predavanjima u utorak, 2. travnja 2019., na temu autizma, čiji je nositelj Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda.

Nakon jutarnjeg, tradicionalnog mimohoda Forumom u kojem sudjeluju Dječji vrtić Mali svijet, Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia „Rin Tin Tin" i Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, u 17 sati u Središnjoj knjižnici Dubravka Kovačević, prof., iz Udruge za autizam Istre, predstavit će priručnik Autizam: Vodič za roditelje i njegovatelje nakon dijagnoze.

Uslijedit će predavanja Utjecaj upotrebe vizualnih rasporeda na suradnju i samoregulaciju kod djece s poremećajem iz spektra autizma Marije Sertić Nađ, mag.rehab.educ. i Beti Bašić, mag.logoped te Suradnja edukacijskog rehabilitatora i fizioterapeuta u radu s djecom s motoričkim teškoćama Ivane Šimić Buser, mag.rehab.educ. i Klaudije Križman, bacc.physioth.

Za sudjelovanje na predavanjima možete se prijaviti na mail iva.lanca@gkc-pula.hr.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula javna je ustanova koja od 2000. djeluje kao dnevni centar za rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba s teškoćama u razvoju. Osnivači su jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji od kojih je grad Pula jedan od osnivača. Socijalne usluge koje Dnevni centar svakodnevno pruža svojim korisnicima, grupirane su na osnovne programske sadržaje te specifične edukacijsko-(re)habilitacijske postupke. Time se programi diferenciraju s obzirom na specifičnosti potreba djece kod kojih se različite vrste poteškoća javljaju izolirano ili udruženo. Terapija i rehabilitacija, te odgoj i obrazovanje, mogu postići iznenađujuće rezultate poštujući činjenicu da je svaki korisnik jedinstven u svojim mogućnostima i ima pravo biti rehabilitirano prema vlastitim potrebama. Kombinirajući oblike grupnog i individualiziranog rada i poštujući odrednice suvremene življenja, teži se, što je više moguće, ka uravnoteženom intelektualnom, emocionalnom, voljnom i psihofizičkom razvoju pojedinca.