Predavanje "Novac u Istri kroz vrijeme"

18.11.19. Događanja Čitaonica Kluba umirovljenika Pula

Dr. sc. Alida Perkov 18. studenog 2019. održala je u Čitaonici Kluba umirovljenika Pula predavanje naslovljeno Novac u Istri kroz vrijeme.

Predavanje je organizirano u suradnji sa Sindikatom umirovljenika Hrvatske - Podružnica Pula.