Je li važniji tekst ili čitatelj? - predavanje prof. dr. sc. Renate Šamo za Međunarodni dan pismenosti

08.09.21. Događanja Središnja knjižnica

Na Međunarodni dan pismenosti - 8. rujna 2021. prof. dr. sc. Renata Šamo održala je predavanje Je li važniji tekst ili čitatelj?

Predavanje je održano uz poštovanje epidemioloških mjera.

Premda se pitanje postavljeno u naslovu može činiti provokativnim, ono je jedno od temeljnih u teoriji čitanja, a postavljali su ga brojni autori nastojeći objasniti polazišnu točku čitanja i time ujedno definirati čitanje. Autorica izlaganja daje uvid u tradicionalno i suvremeno tumačenje čitanja (proizvod versus proces), uvodeći nužno koncept strategijskog pristupa, čime nudi ne samo vanjski, nego i unutarnji pogled na čitanje, to jest mehanizme koji njime upravljaju. Osim teorijsko-praktičnih aspekata ove problematike, ukratko i jasno prikazanih, autorica koristi zanimljive aforizme kao poticaj za razmišljanje o navedenoj jezičnoj vještini koja čini temelj našeg učenja tijekom života. Njezino nas izlaganje navodi na preispitivanje vlastitog pristupa čitanju i čitateljskom identitetu, a proizlazi iz autoričina dugogodišnjeg znanstvenog istraživanja o čitanju na materinskom i, posebice, stranom jeziku. Korisno knjižničarima, učiteljima i nastavnicima te, dakako, svima onima kojima je teško zamisliti život bez čitanja – čitateljima (bez obzira na dob, rod, karakter i ostala obilježja)!

Prof. dr. sc. Renata Šamo redovita je profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, predstojnica Odsjeka za anglistiku te obnaša funkciju prodekanice za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju. Autorica je ili ko-autorica ukupno 36 znanstvenih i stručnih radova, samostalno potpisuje dvije znanstvene monografije te ima jednu ko-uredničku knjigu. Osim većeg broja diplomskih radova dosad je mentorirala 3 doktorska rada, a u tijeku su još dva doktorska mentorstva. Dobitnica je sljedećih stipendija: Britanskog savjeta Hrvatska (boravak na visokoškolskoj instituciji University College of St. Mark and St. John u Plymouthu, UK), Sveučilišta u Ženevi i Međunarodne udruge lingvista (aktivno sudjelovanje na 19. svjetskom kongresu lingvista u Ženevi), Sveučilišta u Oxfordu (pozvano gostujuće predavanje). Redovito je član programskih i organizacijskih odbora domaćih skupova. Bavi se prevođenjem tekstova uglavnom iz kulture i obrazovanja, ali redovito također prevodi znanstveno-istraživačke radove iz različitih područja. Predavala je ili još uvijek predaje niz lingvističkih, kulturoloških i metodičkih kolegija na (pred)diplomskoj razini na trima sveučilištima u zemlji (Pula, Rijeka i Zagreb). Osim toga, samostalno je nositeljica i izvoditeljica dvaju kolegija na jednom sveučilišnom doktorskom studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te sunositeljica i suizvoditeljica na jednom sveučilšnom doktorskom studiju na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Rado sudjeluje u različitim programima namijenjenim popularizaciji znanosti.