Rodina Mala škola dojenja

25.09.14. Događanja

Nastavljamo suradnju s udrugom Roditelji u akciji - Roda, i to Malom školom dojenja koja je održana 25. rujna 2014. u Multimedijalnoj dvorani Središnje knjižnice.

Mnoge žene se već u trudnoći počinju pripremati za ulogu majke. Čitaju, istražuju, raspituju se o iskustvu bližnjih, a važno mjesto imaju i pitanja o dojenju. Kao podršku budućim mama udruga Roditelji u akciji organizira i u Puli niz edukativnih programa u Središnjoj knjižnici.

Radionica je trajala dva sata, a vodila ju je Rodina savjetnica sa SOS telefona za pomoć pri dojenju. Na Malu školu dojenja bile su pozvane trudnice, ali i njihovi partneri.