Dragutin Rosandić o obrazovnim kurikulumima, standardima i kompetencijama

21.10.14. Događanja Središnja knjižnica

Hrvatski učitelj učitelja Dragutin Rosandić 21. listopada 2014. gostovao je u Središnjoj knjižnici, a tom je prilikom predstavio svoju knjigu Obrazovni kurikulumi, standardi i kompetencije te održao predavanje na temu Izazovi pisanog izražavanja u sklopu zajedničkog stručnog skupa učitelja i nastavnika hrvatskog jezika južne Istre. O autoru i njegovom djelu govorili su prof.dr.sc. Mirjana Benjak, Nives Tomašević, urednica knjige Obrazovni kurikulumi, standardi i kompetencije iz Naklade Ljevak te doc.dr.sc. Marko  Ljubešić.

Bez Dragutina Rosandića bilo bi nemoguće zamisliti metodiku jezika i književnosti u Hrvatskoj. Sredinom šezdesetih godina prošlog stoljeća Dragutin Rosandić preuzeo je kolegij metodike hrvatskoga jezika i književnosti, a kao predavač, docent, izvanredni i redoviti profesor u trajnom zvanju vodio je kolegij metodike nastave hrvatskog jezika i književnosti do umirovljenja 2000. godine. Osnivač je i voditelj Katedre metodike nastave hrvatskog jezika i književnosti u okviru kroatistike te je kolegij metodike podigao na znanstvenu razinu. Ostvario je zamašan i raznovrstan metodički opus koji ga svrstava među najistaknutije stručnjake iz metodike jezika i književnosti u nas i u svijetu.

Djelom Obrazovni kurikulumi, standardi i kompetencije „identificira, analizira i sistematizira te povijesno kontekstualizira velik broj tema i pitanja koja su relevantna za utvrđivanje učinkovitog pravca promjena hrvatskog sustava odgoja i obrazovanja u vrijeme kad se taj sustav usmjerava prema novoj razvojnoj paradigmi koju određuju koncepti kurikuluma, kompetencija, standarda i ishoda, odnosno postignuća. Kao takva, vrijedan je izvor znanstvenih i stručnih informacija za istraživače odgoja i obrazovanja, kreatore prosvjetne politike, praktičare u sustavu odgoja i obrazovanja te studente nastavničkih fakulteta, te sve sudionike u oblasti odgoja i obrazovanja.“