Predstavljanje knjige "Tamna strana Marsa. Hrvatska autobiografija i Prvi svjetski rat"

21.01.15. Događanja Središnja knjižnica

Tamna strana Marsa. Hrvatska autobiografija i Prvi svjetski rat djelo je dr. sc. Filipa Hameršaka koje je predstavljeno u Središnjoj knjižnici 21. siječnja 2015. 

O knjizi su uz autora govorili dr. sc. Miroslav Bertoša i dr. sc. Mihovil Dabo, a susret je moderirao Ivan Žagar, prof.

Tamna strana Marsa. Hrvatska autobiografija i Prvi svjetski rat plod je višegodišnjeg istraživanja dr. sc. Filipa Hameršaka i može se podijeliti u nekoliko dijelova.

"Prvi dio knjige zamišljen je kao kritičko-metodološki uvod u najnovije britanske, američke, francuske i njemačke pristupe vojnoj, socijalnoj i kulturalnoj povijesti, u onoj mjeri u kojoj se oni tiču Prvoga svjetskoga rata i autobiografije kao povijesnoga izvora. Drugi dio knjige posvećen je bitno drukčijoj recepciji Prvoga svjetskoga rata na hrvatskim i bivšim jugoslavenskim prostorima, od znanosti i publicistike do umjetnosti i kulture sjećanja uopće. U trećem dijelu prvi se puta predstavlja relevantan hrvatski autobiografski korpus – četrdesetak monografski publiciranih sjećanja (manjim dijelom i dnevnika) nižih austro-ugarskih časnika, dočasnika i vojnika, u rasponu od istaknutih pojedinaca poput Vladka Mačeka, Josipa Broza i Georga von Trappa do onih manje poznatih pa i zaboravljenih (Mirko Livadić, braća Turkalj, Juraj Oršić). Četvrti dio odnosi se na njihova krajnje raznolika svjetonazorska, ideološka i politička stajališta, koja se međutim nerijetko pokazuju tek kao vršak složenoga motivacijskoga sustava. U petom dijelu njihova se “subjektnost” stoga nastoji dublje raščlaniti, uzimajući u obzir brojna iskazana proturječja, kao i zbiljnost stresnih iskustava gladi, umora, hladnoće, životne opasnosti i obiteljske separacije. Odlazak i povratak, pobjeda i pogibija, strah i junaštvo, empatija i surovost, vjera i skepsa, alkohol, nasilje, prostitucija, integritet i ludilo, naposljetku čitanje i pisanje daljnji su orijentiri preko kojih se “hrvatski doživljaj” Prvoga svjetskoga rata nastoji usporediti s doživljajem inih ratova i kulturnih korpusa", napisano je u recenziji knjige.

Filip Hameršak diplomirao je na Filozofskom (prof. filozofije i komparativne književnosti) i Pravnom fakultetu  Godine 2013. na Filozofskom je fakultetu u Zagrebu obranio doktorski rad Hrvatska autobiografija i Prvi svjetski rat. Od 2001. radio je u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, a od 2010. zaposlen je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za povijest hrvatskoga prava i države. U periodicima objavio je dvadesetak znanstvenih radova i osvrta, a kao izlagač nastupao na znanstvenim skupovima u zemlji i u inozemstvu. Bio je 2009.–10. član uredništva Hrvatske revije Matice hrvatske, a od 2013. član je uredništva časopisa Pilar Instituta za društvena istraživanja "Ivo Pilar". Od 2010. član je upravnoga odbora Društva za hrvatsku povjesnicu, od 2012. potpredsjednik Incijativnoga odbora za obilježavanje 100-godišnjice Prvoga svjetskoga rata ustrojenoga pod okriljem Hrvatskoga instituta za povijest, u kojem je svojstvu imenovan u državno Povjerenstvo za koordinaciju obilježavanja Stogodišnjice Prvoga svjetskog rata.

Predstavljanje knjige organizirali su Istarsko povijesno društvo - Società storica Istriana i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.