Europski dan jezika na Dječjem odjelu

24.09.15. Događanja Središnja knjižnica

Diljem Europe 26. rujna raznolikim programima obilježava se Europski dan jezika, s ciljem vrednovanja svih jezika i kultura te očuvanja jezične baštine, ali i kao podsjetnik na prednost višejezičnosti te kao motivacija za doživotno učenje jezika. U povodu Europskog dana jezika u svim europskim državama organizira se niz događanja: aktivnosti za i s djecom, TV i radio programi, radionice, nastava jezika i konferencije.

I Gradska knjižnica i čitaonica Pula pridružila se obilježavanju Europskog dana jezika s naglaskom na važnost ranog učenja jezika i ljepotu jezičnog bogatstva našeg kontinenta.

Trojezično čitanje naglas predstavljeno je u pričaonici koju su pripremile knjižničarke Dječjeg odjela za učenike četvrtih razreda OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi". Paralelno na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku pročitano je djelo Marija Hrena Šaputao sam moru - I whisper to the sea - Sussurravo al mare, a učenici su se živo uključili u razgovor o jezicima i važnosti njihova očuvanja - komunicirajući na talijanskom, hrvatskom, engleskom, ruskom jeziku. Radionica je zaključena zajedničkim pisanjem višejezičnih pjesama o moru.