Edukativno-kreativna radionica

07.03.14. Događanja Središnja knjižnica

Djelatnice Dječjeg odjela, u suradnji s Udrugom roditelja s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije, 7. ožujka 2014. održale su edukativno-kreativnu radionicu za korisnike Centra za rehabilitaciju Pula.

Korisnici Dnevnog centra za radnu terapiju i rehabilitaciju upoznali su se s poviješću, razlozima i važnošću obilježavanja Međunarodnog dana žena, a uslijedili su prezentacija programa koji su pripremili te kreativan dio u kojem su izradili čestitke koje će pokloniti ženi važnoj u njihovom životu.

Ova radionica osmišljena je kao dio projekta Knjižnica svima koji provodi Gradska knjižnica i čitaonica Pula.