Predstavljanje knjige "Smrt na krilima siromaštva"

05.02.16. Događanja Središnja knjižnica

Knjiga dr. sc. Milana Radoševića Smrt na krilima siromaštva - tuberkuloza i malarija u Istarskoj provinciji 1918.-1940. predstavljena je 5. veljače 2016. u dvorani Središnje knjižnice.

Uz autora, o knjizi su govorili dr. sc. Damir Agičić, emeritus Miroslav Bertoša i prof. dr. sc. Željko Dugac. Predstavljanje je moderirao Ivan Žagar.

Dr.sc. Milan Radošević, povjesničar, znanstveni suradnik Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU-a u Područnoj jedinici u Puli, bavi se istarskom poviješću prve polovice 20. stoljeća. Jedan je od osnivača i prvi tajnik Istarskog povijesnog društva - Societa Storica Istriana. U okviru znanstvenoga i stručnog djelovanja proučava povijest Istre i Kvarnerskog primorja u prvoj polovici 20. st. posebno njezinu socijalnu komponentu s naglaskom na javnozdravstvene procese.

"Tuberkuloza i malarija u Istarskoj provinciji 1918. - 1940." predstavlja fundamentalno djelo za proučavanje povijesti zdravstva i medicine, socijalne i ekonomske povijesti te povijesti međuratnog razdoblja ne samo na lokalnoj, istarskoj razini, već i općenito. Na posve izvoran način i po prvi puta u hrvatskoj historiografiji na osnovu izvorne arhivske i novinske građe te do sada nedovoljno istraženih i obrađenih zakonodavnih akata, kao i uz vrijedna saznanja iz usmene povijesti analiziraju se javno-zdravstveni procesi koji su doveli do iskorjenjivanja najraširenijih zaraznih bolesti u Istri.

Predstavljanje knjige organizirali su Istarsko povijesno društvo - Società storica Istriana i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.