Žene s invaliditetom nekad i sad

12.03.14. Događanja Središnja knjižnica

Žene s invaliditetom – nekad i sad naziv je jubilarnog, desetog okruglog stola održanog u Središnjoj knjižnici 12. ožujka 2014. u organizaciji Društva distrofičara Istre.

Predavanje su održali dr. Zorislav Bobuš, predsjednik SOIH-a - Zajednice Saveza udruga osoba s invaliditetom, i Marica Mirić, predsjednica SDDH-a - Zajednice Saveza udruga osoba s invaliditetom, a govorili su o Protokolu o postupaju u slučaju seksualnog nasilja, položaju žena s invaliditetom te kako se odnos prema osobama s invaliditetom kroz povijest mijenjao. Mirić je pozvala sve koji dožive nasilje, ali i one koji su mu svjedočili ili sumnjaju u njega, da progovore i prijave ga.

Partneri-suorganizatori bili su Istarska županija i Grad Pula, Zajednica Saveza udruga osoba s invaliditetom i – Zajednica Saveza udruga osoba s invaliditetom, a zaključak okruglog stola je da su žene s invaliditetom dvostruko diskriminirane: jer su žene i jer su osobe s invaliditetom.