Mitologija - izložba likovnih djela djece predškolskog uzrasta i studentica

03.06.16. Događanja Središnja knjižnica

U Središnjoj knjižnici 3. lipnja 2016. otvorena je izložba Mitologija, čiji su autori djeca predškolskog uzrasta (od 3. do 7. godine) i studentica 3. godine Predškolskog odgoja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Radovi su nastali u nizu radionica u sklopu kolegija Metodika likovne kulture 2, a autorica projekta je doc.art. Aleksandra Rotar, uz asistenticu mag.art. Brezu Žižović, sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Cilj projekta bio je potaknuti studente i studentice na eksperimentiranje na velikoj plohi papira i lutkom kako bi inicirali asocijativno mišljenje, razmišljanje i učenje kod djece i slijedom toga kreativno izražavanje temeljeno na kulturnoj baštini sredine u kojoj žive, a kod djece potaknuti kreativno mišljenje. Tako je i jedna multimedijalna likovna aktivnost realizirana u Središnjoj knjižnici uz upotrebu računala na kojima su djeca predškolskog uzrasta kreirala rješenja za kompjutorske grafike koje su bile otisnute na printeru u boji.

Studentice su na plakatima velikih dimenzija proizvoljnom likovnom tehnikom, u originalu kao autorska djela, crtež ili sliku (antičke skulpture) ili osobno maštovito viđenje motiva koje djeci predočuju na trenutak kao njihovu interpretaciju u slobodi izražavanja. Glazba i zvukovi, prema mogućnosti in situ originalno proizvedeni, bili su poželjni kao dodatak realizaciji kompleksnog i kvalitetno prezentiranog djela, odnosno uvodnog dijela pojedine likovne aktivnosti.

U aktivnostima su korišteni motivi iz antičke mitologije: Tritonova truba, Magna mater, Genius, božica Viktorija, bog Posejdon, božica Fortuna, božica Minerva, bog Morfej (snovi), bog Apolon, Meduza, Nereide, Satir, bog Thor (nordijski), bog Dioniz, Herkul, Feniks, Egipatska božica Tefnut, bog Pan, Pandorina kutija, Posejdon, Faun, bog Aheloj, Urania, božica Tera, Jupiter.

U projektu su sudjelovale studentice: Izabela Cresso, Josipa Peruško, Sara Badurina, Ana Živolić, Maja Alaber, Josipa Pezić, Ivana Klarić, Martina Jurman, Petra Rački, Marina Puljizević, Ana Krnjus, Karolina Vrbanac, Katarina Đurković, Mia Hadžikadunić, Klara Vuletić, Karla Kudlik, Marica Boljkovac, Kristina Raić, Elena Marković, Matea Brajković, Marijana Jelčić, Nicole Knapić, Dina Brajković, Lana Turčinović, Katarina Mendica, Doris Cetina, Martina Buzećan, Veronika Jakovac, Luana Milovan i Marijana Kalčić.