4. Brazilski dani u Puli: „Izbjeglice u Brazilu: primjeri rada i djelovanja civilnog društva“

21.10.16. Događanja Središnja knjižnica

 Izbjeglice u Brazilu: primjeri rada i djelovanja civilnog društva naziv je predavanja koje je 21. listopada 2016. održano u dvorani Središnje knjižnice.

Iskustva Brazila i tamošnje primjere dobre prakse u kojima je i sama sudjelovala predstavila je sveučilišna profesorica Thais Wenczenovicz.

Predavačica je s prisutnima podijelila iskustvo svog rada s izbjeglicama s Haitija koje su, ponajviše zbog elementarnih nepogoda koje su pogodile njihov otok, te je kontekstualizirala uvjete u kojima se one nalaze i otvorena pitanja te predstavila projekte koji se godinama uspješno realiziraju na području obrazovanja, zaštite ljudskih prava te općenito pravnih pitanja, a koje provodi sveučilište na kojem je zaposlena.

Predstavila je i glavne odlike ostalih useljenika i izbjeglica te proces njihovog useljavanja u posljednjih 10 godina, kada Brazil postaje iznimno privlačno mjesto gdje stanovnici najrazličitijih država i kontinenata – Haitija, Bolivije, Perua, Konga, Senegala, Sirije, Koreje itd., dolaze kako bi našli bolju i sigurniju budućnost.

Iznimno velik priljev osoba u potrazi za boljim životom naveo je državu, a pogotovo civilni sektor da se aktivira u njihovom prihvaćanju i rješavanju osnovnih problema i poteškoća.

Budući da je tema izbjeglica jedan najtežih izazova modernoj Europi, cilj ovog se predavanja bio je pridonijeti boljem shvaćanju globalne situacije svih koji su primorani napustiti svoje domove, podijeliti pozitivna iskustva i rada u civilnom sektoru.

Thais Wenczenovicz predavačica je na Sveučilištu savezne države Rio Grande do Sul i aktivistica koja radi na polju ljudskih prava, posebno novih izbjegličkih i useljeničkih zajednica u Brazilu. Bavi se tematikom useljavanja slavenskih zajednica u Brazil i njihovim prilagođavanjem novim prilikama te razvijanjem novih i specifičnih lokalnih kulturnih obrazaca. Također, aktivna je u projektima koji se tiču prirode, tj. okoliša i memorije kao nužnog preduvjeta za očuvanje navedenih elemenata. Djeluje i na području novih medija i njihovog korištenja u obrazovanju, kao i na povećanju pravde i ljudskih prava među useljeničkim i izbjegličkim zajednicama.