"U šenju ot Rib - Kanat bilih oblutki" Marije Družeta

08.11.16. Događanja Čitaonica Kluba umirovljenika Pula

Zbirka pjesama U šenju ot Rib - Kanat bilih oblutki pjesnikinje Marije Družeta predstavljena je u Čitaonici Kluba umirovljenika Pula 8. studenog 2016., u Mjesecu hrvatske knjige.

Večer je moderirala pjesnikinja Marija Sošić.

"… Govore da poete tamo spod oblaki, bandiran na široko vijolaju. Neka vijolaju…“