Predavanje "Optimalna dob za učenje stranog jezika" dr.sc. Renate Šamo

14.11.16. Događanja Središnja knjižnica

Predavanje na temu Optimalna dob za učenje stranog jezika održala je dr.sc. Renata Šamo 14. studenog 2016. u dvorani Središnje knjižnice.

Dr. sc. Renata Šamo diplomirala je engleski jezik i književnost 1987. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2001. obranila je magistarski rad pod naslovom Razvijanje vještine čitanja u ranom učenju engleskog kao stranog jezika te stekla akademski stupanj magistra humanističkih znanosti, znanstveno polje jezikoslovlje. Doktorsku je disertaciju pod naslovom Analiza strategija čitanja uspješnih i manje uspješnih učenika engleskog kao stranog jezika obranila također na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. i time stekla akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika. Neprekidno se usavršavala na seminarima, radionicama i konferencijama u zemlji i inozemstvu (SAD, UK, Irska, Portugal, Mađarska, Belgija, Švicarska, Poljska, Austrija, Grčka). Do sada je objavila brojne radove kod domaćih i inozemnih izdavača te autorsku knjigu Čitanjem do spoznaje, spoznajom do čitanja na hrvatskom jeziku. Suurednica je znanstvene monografije Early Foreign Language Learning and Teaching: Perspectives and Experiences. Članica je dvaju uredništava, novopokrenutog poljskog časopisa The Journal of Language, Thought & Education (JLTE) i hrvatskog časopisa Tabula Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Primijenjeno-lingvističko područje kojem najvećim dijelom pripadaju njezini istraživački interesi jest proces ovladavanja engleskim jezikom s osobitim osvrtom na vještinu čitanja, uglavnom iz psiholingvističke perspektive. Aktivno je sudjelovala u radu dvaju projektnih timova MZSO Republike Hrvatske: Istraživanje procesa učenja i usvajanja stranih jezika u osnovnoj školi (1997.-2001.) i Usvajanje engleskog jezika od rane dobi: analiza učenikova međujezika (2007.-2012.), a trenutno je uključena u mrežu ELL-ReN koja, pod pokroviteljstvom Međunarodnog udruženja za primijenjenu lingvistiku, okuplja znanstvenike koji se bave procesiranjem jezika u ranoj dobi s različitih gledišta. Ima 28 godina nastavnog iskustva, a u sustavu visokog obrazovanja djeluje od 1997. godine. Danas je zaposlena, kao izvanredni profesor na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je voditelj i izvoditelj više kolegija na dodiplomskoj i diplomskoj razini. Vanjski je suradnik na Filozofskom fakultetu istog sveučilišta (diplomski i doktorski studijski program) te na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (diplomski program). Članica je nekoliko organizacija, kao što su: Hrvatsko filološko društvo, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (ujedno bivša članica njegovog Predsjedništva, a sada u drugom mandatu članica Nadzornog odbora), Britansko društvo za primijenjenu lingvistiku, Međunarodno društvo za primijenjenu lingvistiku te Matica Hrvatska. Uz znanstveno-nastavni rad bavi se prevođenjem akademskih i publicističkih tekstova te povremeno sudjeluje kao konsekutivni prevoditelj na različitim skupovima.