Novi naslovi - Prosinac 2017.

Pitanje anatomije

Marina Vujčić

Godina pijetla

Tereza Boučková

Čitav jedan život

Robert Seethaler

Novi naslovi - Studeni 2017.

Pravednik

John Grisham