Tito : neispričane priče

27.12.13. Novi naslovi Općeznanstveni odjel

Tito : neispričane priče / William Klinger, Denis Kuljiš. Banja Luka : Nezavisne novine; Zagreb: Paragon, 2013.

Knjiga sadrži dosad neobjavljenu građu prikupljenu početkom 1970-ih za televizijsku dokumentarnu seriju, koja je trebala prikazati Titovu osobnu povijest. Prikupljeni su iskazi i intervjui Tita osobno, te mnogih dotad živućih svjedoka. Serijal nikada nije dovršen, a transkripti su otpremljeni u Beograd pod zaštitom vojne službe sigurnosti. Isti materijal je 1994. g. pohranjen u slavističkoj knjižnici na Sveučilištu Yale i dan na raspolaganje znanstvenicima u istraživačke svrhe. Autori obrađuju vrijeme od Titova rođenja 1892. g. do 1944. g., a priod od 1934. -1944. najobilnije je dokumentiran. Prema riječima samih autora cilj istraživanja bio je "da se sagleda uloga glavnog lika, njegovo rezoniranje te pojme njegova taktika, doktrina, ideologija...".

Katalog