Poziv za sudjelovanje na okruglom stolu „Knjižnice za druge i drugačije“

20.10.17. Novosti Središnja knjižnica

Narodne knjižnice te središnje manjinske knjižnice kao njihova sastavnica javne su ustanove koje sudjeluju u izgradnji demokratskog društva jer pružaju usluge kojima nastoje zadovoljiti obrazovne i informativne potrebe svakog pojedinca i pružiti mu razonodu u slobodno vrijeme. Kao takve uključene su u realizaciju Nacionalnog programa promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

Stručni skup na temu Knjižnice za druge i drugačije oslanja se na iskustvo u radu narodnih i manjinskih knjižnica, kvalitetu razrađenih programa i projekata i želi potaknuti sve narodne knjižnice da u skladu s europskim dosezima poštovanja prava svih manjina, prihvaćaju i proširuju svoja pozitivna iskustva u radu s posebnim skupinama korisnika, kao što su pripadnici nacionalnih manjina, novonastale etničke skupine, doseljenici ili azilanti.

Mjesto održavanja: Pula, Gradska knjižnica i čitaonica Pula.
Organizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Radna grupa za manjinske knjižnice, Gradska knjižnica i čitaonica Pula.
Datum: 6. prosinca 2017.
Vrijeme: 10 – 17.30 sati
Tema skupa: rad s posebnim skupinama korisnika kao što su pripadnici nacionalnih manjina, novonastale etničke skupine, doseljenici, azilanti. Tematika stručnog skupa Knjižnice za druge i drugačije obuhvaća knjižnične usluge, projekte i programe za bilo koju manjinsku populaciju u suradnji s kolegama iz drugih narodnih knjižnica, udrugama, državnim i lokalnim ustanovama, pojedincima i samim korisnicima.
Svrha: Stručnim skupom želi se omogućiti knjižničarima, ponajprije narodnih knjižnica, da stručnu zajednicu upoznaju s neuobičajenim ili neobičnim projektima koji su uspješno implementirani u usluge knjižnica, razmijene pozitivna iskustva i djeluju inspirativno i poticajno ostalim knjižničarima u ostvarivanju uspješnih projekata.

Način rada:

  • prijavljena izlaganja (10 – 15 min)
  • PechaKucha prezentacije (7 min)
  • izlaganja na posteru

Rok za prijavu sudjelovanja s izlaganjem: 10. studeni 2017.
Rok za prijavu sudjelovanja bez izlaganja: 20. studeni 2017.

Prijava radova:
Organizatori pozivaju knjižničare koji žele i imaju što reći o pitanjima iz tematike skupa da prijave svoja izlaganja.
Zainteresirani za izlaganje trebaju poslati sažetke do 10. studenog 2017. na e-adresu knjiznicemanjina@gmail.com i navesti vrstu izlaganja koju prijavljuju.
Prijave sažetaka primaju se samo u elektroničkome obliku.

Upute za prijavu sažetka:
1. autor(i)
2. naslov rada
3. sažetak (od 250 do 400 riječi, font Times New Roman, veličina 12)
4. ustanova
5. adresa
6. telefon
7. e-pošta
Obavijest o prihvaćenome radu bit će dostavljena elektroničkom poštom do 20. studenog 2017. godine.

Upute za izradu PechaKucha prezentacije:

• PowerPoint prezentacija koja je ograničena na 20 slajdova
• trajanje slajdova ograničeno je na 20 sekundi
• izmjena svakoga slajda odvija se automatski nakon isteka od 20 sekundi
• ukupno trajanje prezentacije 6 minuta i 40 sekundi
• pogodno za kreativnu, sažetu i brzu prezentaciju primjera dobre prakse

Upute za izradu izlaganja na posteru:

Preporučena dimenzija postera: 70 x 100 cm.
Postersko izlaganje treba sadržavati sljedeće elemente:
- naslov rada
- autor(i) i adresa ustanove
- cilj i svrha rada
- metodologija rada, rezultati i zaključak

Programsko-organizacijski odbor: Ružica Vinčak, Katarina Todorcev Hlača, Liana Diković, Nela Načinović, Fanika Stehna.