Knjižnici priznanje za uspješnu suradnju u koordinaciji i izvršavanju probacijskih poslova

16.02.18. Novosti

Svečanost dodjele priznanja i zahvalnica fizičkim i pravnim osobama za uspješnu suradnju u koordinaciji i izvršavanju probacijskih poslova održana je u Ministarstvu pravosuđa 16. veljače 2018.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula i Upravni odjel za kulturu Grada Pule, na prijedlog Probacijskog ureda Pula, odabrani su kao primjeri najbolje suradnje i prakse u Istarskoj županiji.

Predstavnicima pravnih osoba priznanja je dodijelila pomoćnica ministra pravosuđa Republike Hrvatske Jana Špero, a na dodjeli je sudjelovala i voditeljica Probacijskog ureda Pula Antonela Bulešić.
Probacijska služba obavlja probacijske poslove u suradnji sa zajednicom, s ciljem zaštite društva od počinitelja kaznenih djela i smanjenja rizika od povratništva počinitelja kroz njegovu resocijalizaciju i reintegraciju u zajednicu. Ona ne izriče, niti može mijenjati izrečene mjere, obveze i sankcije, već ih isključivo izvršava na temelju pravomoćnih presuda ili rješenja državnog odvjetnika, suda ili suca izvršenja.

Probacijska služba surađuje i razmjenjuje informacije od važnosti s pojedincima, institucijama, udrugama građana, sudovima, državnim odvjetništvom, ustanovama iz sustava zdravstvene i socijalne skrbi, odgojno-obrazovnim ustanovama, zavodom za zapošljavanje, akademskom zajednicom, policijom, zatvorskim sustavom, odvjetnicima, pravnim osobama te s ostalim ustanovama i udrugama. U svrhu učinkovitog obavljanja svih probacijskih poslova, posebna pozornost posvećuje se prepoznavanju svih potencijalnih suradnika u zajednici i osmišljavanju protokola suradnje.