Treba li povijest zaista dijeliti na razdoblja?

30.06.18. Preporuke Općeznanstveni odjel

Treba li povijest zaista dijeliti na razdoblja? / Jacques Le Goff. Zagreb : TIM press, 2015.

Naslovno pitanje proizašlo je iz autorova proučavanja različitih načina poimanja periodizacije (kontinuiteti, prekidi, načini mišljenja i pamćenja povijesti), te posebno pitanja prelaska iz jednog razdoblja u drugo, a naročito odnosa dugoga zapadnoga srednjovjekovlja koje uokviruje vremenski kasnom antikom (od 3. do 7. st.) s jedne, te sredinom 18. stoljeća s druge strane, naspram "takozvanje novine 'renesanse'".

Katalog