Na Dječjem odjelu svakog dana pokraj peći priča čeka

03.12.18. Novosti Središnja knjižnica

Svakog dana od 18 sati ugrijte se uz priču na Dječjem odjelu.

Radionice Pokraj peći priča čeka spoj su različitih aktivnosti – čitanja priča božićne, novogodišnje i zimske tematike, razgovora o pročitanome te kreativnih aktivnosti vezanih uz priču. Namijenjene su djeci starije predškolske i mlađe osnovnoškolske dobi.

Cilj je radionica poticanje djece na čitanje i slušanje priča, razmišljanje o porukama koje priča prenosi te poticanje kreativnog izražavanja. Radionice su besplatne, a prethodne prijave nisu potrebne.