Sve tajne kreativnosti : kako upravljati inovacijama i postići uspjeh

28.09.17. Novi naslovi Općeznanstveni odjel

Sve tajne kreativnosti : kako upravljati inovacijama i postići uspjeh / Velimir Srića. Zagreb : Algoritam : Delfin-razvoj managementa, 2017.

Knjiga o izazovima upravljanja kreativnošću i inovacijama koje se analiziraju kroz tri razine: pojedinačnu, posebnu i opću. Također, u knjizi je riječ o općim i globalnim dilemama, lokalnim situacijama, apstraktnim pojmovima, pričama, teorijama i sudbinama onih koji su svojim inovacijama izmijenili svijet, a sve to u pet cjelina. Nazivi poglavlja su: Živimo u kreativnim vremenima, Kako razumjeti kreativnost, Kako poticati kreativnost, Kako ideje pretvoriti u inovacije, Inventivni menadžment. Na samom kraju je pridodano nekoliko vježbi za poticanje kreativnosti. Većina teksta ove knjige prethodno je objavljena na engleskom jeziku, u digitalnom obliku, pod naslovom Creativity and Innovation Management.

Katalog