Marx u digitalnom dobu : dijalektički materijalizam na vratima tehnologije

30.03.17. Novi naslovi Općeznanstveni odjel

Marx u digitalnom dobu : dijalektički materijalizam na vratima tehnologije / Katarina Peović Vuković. Zagreb : Durieux, 2016.

Postavljajući pitanje kako nove tehnologije i novi mediji mogu pridonijeti demokratizaciji društva i emancipaciji manjinskih kultura, autorica proučava suvremeni tehno-znanstveni, političko-ekonomski poredak utemeljujući teoriju novih medija iz perspektive kritike političke ekonomije.

Katalog