Najavljen program Festivala talijanske književnosti - Festival della letteratura italiana

02.05.19. Novosti Središnja knjižnica

Festival talijanske književnosti - Festival della letteratura italiana predstavljen je medijima u Središnjoj knjižnici 2. svibnja 2019.

Program prvog izdanja FLIT-a održat će se od 6. do 10. svibnja 2019., a organizira ga Gradska knjižnica i čitaonica Pula - Središnja knjižnica Talijana u RH u suradnji sa Zajednicom Talijana - Pula / Comunità degli Italiani - Pola i Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli / Università Juraj Dobrila di Pola te uz podršku Pučkog otvorenog učilišta Buje / Università popolare aperta di Buie i Zajednicom Talijana - Comunità degli Italiani „Pino Budicin“ Rovinj - Rovigno.

Projekt je financiran sredstvima Regije Friuli Venezia Giulia i Università Popolare di Trieste te uz potporu Ministarstva kulture RH i Grada Pule.

Više o programima i autorima možete pronaći na stranicama Festivala (www.flit.gkc-pula.hr) i u našem kalendaru događanja.