Doručak sa Sokratom : filozofija svakodnevnog života

25.11.19. Preporuke Općeznanstveni odjel

Doručak sa Sokratom : filozofija svakodnevnog života / Robert Rowland Smith. Zagreb : Naklada Ljevak, 2011.

Što bi najveći svjetski mislioci Sokrat, Nietzsche, Marx, Buddha, Jung, Mill, Aristofan i drugi rekli o našim svakodnevnim aktivnosstima kao što su buđenje, pripremanje i putovanje na posao, boravak na radnom mjestu, posjeti liječniku, šoping, odlazak u teratanu ili na zabavu, seks, svađanje sa partnerom, spavanje i sanjarenje... Filozofsko putovanje kroz običan dan i zabavna slika ljudskog ponašanja, pokušaj da se rasvijetli svakodnevni život kroz filozofiju koja može dati smisao našem trivijalnom životu.

Katalog