Otmica Djeda Mraza

23.12.19. Djeca i mladi Dječji odjel

Otmica Djeda Mraza / L. Frank Baum. Samobor : VF Libris, 2019.

Vrijeme je darivanja. Djed Mraz i njegovi pomoćnici imaju pune ruke posla. Svi su veseli, neki zbog pripreme darova, a neki jer će te darove primiti. No, sebičnost, ljubomora, mržnja, zloća i kajanje osjećaju se zanemarenima i u svom bijesu otimaju Djeda Mraza. Plan bi sigurno uspio i bilo bi puno ljute i ljubomorne djece, koja nisu dobila darove, da se nije umiješalo zrno kajanja. Ono ipak staje na stranu dobra i uz pomoć vila i patuljaka vraća radost na lica djevojčica i dječaka tog božićnog jutra.

Katalog