Krava koja je plakala i druge budističke priče o sreći

27.09.19. Preporuke Općeznanstveni odjel

Krava koja je plakala i druge budističke priče o sreći / Ajahn Brahm. Zagreb : Naklada Ljevak, 2010.

Priče sadržane u ovoj knjizi prenesene su usmenom predajom, a mnoge od njih imaju svoje korjene u drevnim budističkim spisima. Autor, opat budističkog samostana u Perthu, obogatio je mnoge od njih suvremenim sadržajima, kao i što je onima tradicionalnima pridodao mnoge vlastite priče, iz vremena kad je naukovao za budističkog redovnika te one koje je čuo i doživio tijekom dugog redovničkog života. Većina priča u ovoj knjizi tematizira Drugu plemenitu istinu budizma koja kaže da svršetak patnje leži u slobodi od želja.

Katalog