Kratka povijest napretka

22.01.20. Preporuke Općeznanstveni odjel

Kratka povijest napretka / Ronald Wright. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2014.

Pozivajući se na Ovidijevu misao kako je ljudska narav svojom vještinom uvijek išla protiv sebe same kao na svojevrsno geslo, autor antropološke studije po kojoj je snimljen i istoimeni dokumentarni film, u pet poglavlja razmatra povijest civilizacija koje su više-manje sve prošle isti put od tehnološkog entuzijazma do propasti uzrokovane upravo neobuzdanim tehnološkim uspjehom koji opterećuje sve prirodne sustave, a osobito zemlju, zrak i vodu, u nadi da će podastrijeti dovoljno informacija kako bi potaknuo nužne promjene smjera kretanja, čime bi čovječanstvo možda moglo izbjeći prijeteći kolaps.

Katalog