Šest šetnji Slave Raškaj

29.05.20. Djeca i mladi Odjel za djecu i mlade

Šest šetnji Slave Raškaj / napisala Sanja Lovrenčić ; ilustrirao Dominik Vuković. Zagreb : Mala zvona, 2019.

Postimpresionizam. Fovizam. Kubizam. Apstrakcija. Knjige za djecu AnotacijaU lirskom prikazu života jedne od naših najpoznatijih i najkarizmatičnijih akvarelistica, upoznajemo se, na pristupačan i topao način, sa sudbinom talentirane gluhonijeme djevojke. Autorica teksta dočarava svu opijenost mlade umjetničke duše začudnim svijetom koji ju okružuje dok Vukovićeve ilustracije sugestivno dopunjuju tekst i svojim izražajnim koloritom predstavljaju zanimljiv kontrapunkt prozračnim reprodukcijama same Slave, koje su u slikovnici također prikazane. Djelo sadrži i slikaričinu biografiju koja njen kratak život i djelo približava današnjoj mladoj generaciji.

Katalog