Paradoks čimpanze

16.06.14. Preporuke Općeznanstveni odjel

Paradoks čimpanze : [kako upravljati umom, da biste postali samouvjereni, uspješni i sretni] / Steve Peters. Zagreb : Škorpion, 2014.

Autor je psihijatar i predavač koji je svoja iskustva u radu pretočio u niz jednostavnih uputa koje čitatelja vode na put samootkrivanja i osobnog razvoja. Osmišljeni model nazvan je „Upravljanje čimpanzom“, a temelji se na znanstvenim činjenicama i načelima koja su pojednostavljena. Objašnjen je način na koji djeluje ljudski um i načini na koje je moguće upravljati njime. Svako poglavlje posvećeno je objašnjavanju različitih aspekata funkcioniranja uma. Također predložene su i vježbe koje pomažu razvoju emocionalnih vještina kao i praktične navike koje ako se redovito prakticiraju dovode do ispunjenijeg, sretnijeg i zdravijeg života.

Katalog