Vaš uspješan predškolac

14.07.14. Preporuke Općeznanstveni odjel

Vaš uspješan predškolac : deset vještina potrebnih djeci da bi postala samopouzdana i društveno angažirana / Ann Densmore, Margaret Bauman. Zagreb : Veble commerce, 2014.

Autorice, znanstvenice i praktičarke (pedagogije, psihologija, govorna i jezična patologija, pedijatrijska neurologija), polazeći od činjenice da većina društveno uspješnije djece ostvaruje bolji uspjeh tijekom svake razvojne faze, u ovoj knjizi nude savjete i strategije za socijalizaciju predškolaca. Prvo poglavlje pruža uvod u poznavanje mozga i načina na koji se stječu nove informacije i uči ponašanje. U sljedećim poglavljima riječ je o strategijama koje se temelje na igri, a omogućuju odgajanje društveno uspješne djece: druželjubive, jezično vješte, sretne i optimistične, snažnog moralnog karaktera, stabilne, fleksibilne, organizirane, sposobne za vodstvo, društveno angažirane i strastvene u učenju. Knjiga je namijenjena roditeljima i odgajateljima predškolaca.

Katalog