Priča o vučiću Grgi

11.08.14. Djeca i mladi Odjel za djecu i mlade

Priča o vučiću Grgi / Sanja Pilić. Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2010.

U sklopu projekta "Zaštita i upavljanje vukovima u Hrvatskoj" objavljena je slikovnica autorice Sanje Pilić - "Priča o vučiću Grgi", namijenjena djeci predškolske dobi, koja na topao i realističan način govori o načinu života vuka, njegovoj važnosti za šumsku zajednicu i čimbenicima koji ga ugrožavaju.

Katalog